Podmienky, práva, povinnosti a zodpovednosť

V tejto sekcii sú uvedené podmienky, povinnosti a práva účasti na našich akciách, eventoch, kempoch a motoškole.  Dozvieš sa tu informácie o súťažiach, cenách, stravovaní a pitnom režime, ako aj informácie o technickej a zdravotnej podpore. 

AJ KEĎ SA JEDNÁ A SPOLOČENSKÉ AKCIE A V PODSTATE ZÁBAVU, SME POVINNÝ ŤA INFORMOVAŤ O NIEKTORÝCH PRÁVACH A POVINNOSTIACH, KTORÉ JE PRE AKCIU NEVYHNUTNÉ VEDIEŤ, POCHOPIŤ, REŠPEKTOVAŤ A DODRŽIAVAŤ. ENDURO BROTHERS ACADEMY (ĎALEJ LEN AKO ORGANIZÁTOR AKCIE) SI VYHRADZUJE NASLEDOVNÉ PRÁVA:

1. V PRÍPADE NEPRIAZNIVÝCH PANDEMICKÝCH, POLITICKÝCH ALEBO SPOLOČENSKÝCH UDALOSTÍ AKCIU V PLNOM ROZSAHU V PÔVODNOM TERMÍNE ODVOLAŤ. VÝCHODZÍM PRE TAKÉTO KONANIE BUDE ROZHODNUTIE VLÁDY ALEBO OPRÁVNENEJ KOMISIE, OFICIÁLNE OZNÁMENEJ NAJNESKÔR V DEŇ KONANIA AKCIE. POKIAĽ SA TAK STANE, BUDE ENDURO CAMP POSUNUTÝ NA NÁHRADNÝ TERMÍN. AK SA Z VYŠŠIE UVEDENÝCH DÔVODOV NEPODARÍ CAMP USKUTOČNIŤ ANI V NÁHRADNOM TERMÍNE, BUDE CAMP DEFINITÍVNE ZRUŠENÝ.

2. V PRÍPADE ZRUŠENIA CAMPU ZO STRANY ORGANIZÁTORA ALEBO VYŠŠIE UVEDENÝCH DÔVODOV, SA POPLATKY ZA CAMP BUDÚ ÚČASTNÍKOM VRACAŤ V DVOCH MOŽNÝCH VARIANTÁCH. 

a) POUKAZOM NA INÝ CAMP KONANÝ ORGANIZÁTOROM

b) VRÁTENÍM ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU V PLNEJ VÝŠKE A TO DO 60 DNÍ OD OFICIÁLNEHO OZNÁMENIA O ZRUŠENÍ AKCIE. O VOĽBE VARIANTY ROZHODNE ÚČASTNÍK PODĽA SVOJEJ VLASTNEJ VÔLE A VOĽBY. (V prípade tejto varianty sa účastníkovi nezapočítavajú body a kredity do dlhodobých súťaží)

3. STORNO OBJEDNÁVKY (ÚČASTI): PRI ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY CAMPU A POŽIADAVKE NA VRÁTENIE PLATBY ZA ÚČASŤ NA CAMPE Z DôVODU NA STRANE ÚČASTNÍKA ALEBO OBJEDNÁVATEĽA, SA ÚČTUJE STORNO POPLATOK. VÝŠKA POPLATKU ZÁVISÍ NA ČASOVOM ÚSEKU MEDZI KONANÍM CAMPU A OZNÁMENÍM O STORNE. OZNÁMENIE O STORNE AKCEPTUJEME LEN V PÍSOMNEJ FORME, ZASLANÍM INFORMÁCIE (POŽIADAVKY) NA NÁŠ KONTAKTNÝ EMAIL.  OBDOBIE NA VÝPOČET STORNO POPLATKU ZAČÍNA DŇOM OBJEDNANIA PREDMETNEJ AKCIE, CAMPU ALEBO KURZU NA NAŠOM ESHOPE. VÝŠKA STORNO POPLATKOV JE NASLEDOVNÁ:

V prípade oznámenia o storne zaslané v období "_" kalendárnych dní od termínu konania campu je storno poplatok : "30" dní  100% / "60" dní 50% / "90" dní 30% / "120" dní a viac 0%

4. ORGANIZÁTOR NEZODPOVEDÁ ZA ŽIADNE ŠKODY NA MAJETKU ÚČASTNÍKOV , MAJETKU ENDURO PARKU, MX TRATE, MOTOPARKU ALEBO MAJETKU UBYTOVACIEHO ZARIADENIA. ZA VŠETKY ŠKODY, KTORÉ SVOJIM KONANÍM ÚČASTNÍK SPÔSOBÍ, A TO AKO V OFICIÁLNEJ TAK I NEOFICIÁLNEJ ČASTI CAMPU ALEBO AKCIE, NESIE ZODPOVEDNOSŤ SÁM.

5. ORGANIZÁTOR NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ ÚČASTNÍKOV ANI INÝCH OSÔB PRÍTOMNÝCH POČAS KONANIA UDALOSTI. ORGANIZÁTOR BUDE PLNE SÚČINNÝ PRI ORGANIZOVANÍ POMOCI PRE ZÁCHRANU ZDRAVIA A ŽIVOTA, NEPREBERÁ VŠAK ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA VZNIK, PRIEBEH A NÁSLEDKY ÚRAZOV, ZRANENÍ ALEBO SMRTI.

6. KAŽDÝ Z ÚČASTNÍKOV JEDNÁ A KONÁ NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ, PRÍPADNE ZODPOVEDNOSŤ SVOJHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU. JE NUTNÉ SPRÁVAŤ SA OHĽADUPLNE K INÝM OSOBÁM A MAJETKU A SAMOZREJME K SEBE SAMÉMU.

7. KAŽDÝ ÚČASTNÍK 18+ MUSÍ MAŤ PRI SEBE OBČIANSKY PREUKAZ. PRE ÚČASTNÍKOV SO ZÁKONNÝM ZÁSTUPCOM NIE JE NUTNÉ. DOPORUČUJEME UZAVRIEŤ ÚRAZOVÉ POISTENIE (AK NEMÁŠ). MINIMÁLNE NA DNI KONANIA CAMPU

8. POTVRDENIE ÚČASTI A ZAISTENIE MIESTA NA AKCII JE VYKONANÉ VÝHRADNE PO ÚHRADE ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU. POPLATOK JE MOŽNÉ UHRADIŤ PREVODOM NA ÚČET, A TO NA ZÁKLADE VÝZVY K PLATBE V POTVRDENÍ OBJENDÁVKY Z NÁŠHO ESHOPU, ÚHRADOU FAKTÚRY ZASLANEJ PO POTVRDENÍ OBJEDNÁVKY (Pozor, potvrdenie objednávky NEZNAMENÁ potvrdenie účasti). PLATBY V HOTOVOSTI V DEŇ KONANIA AKCIE SÚ MOŽNÉ LEN NA ZÁKLADE PREDOŠLEJ DOHODY S EBA A NIE JE MOŽNÉ NA NE UPLATNIŤ AKÉKOĽVEK ZĽAVY ALEBO ZVÝHODNENÉ CENY.

9. UBYTOVANIE NA NAŠICH AKCIÁCH JE VŽDY ZABEZPEČENÉ FORMOU MOTELA, HOTELA ALEBO CAMPINGU S CHATKAMI. PRESNÁ A KONKRÉTNA FORMA, POLOHA A DRUH UBYTOVANIA JE ÚČASTNÍKOM OZNÁMENÁ V POTVRDENÍ ÚČASTI NA KONKRÉTNU AKCIU. ALTERNATÍVNOU MOŽNOSŤOU UBYTOVANIA (NOCOVANIA) JE AJ STANOVÝ CAMPING, KDE AKO JE UŽ ZREJMÉ ZO SAMOTNÉHO NÁZVU, JE UBYTOVANIE REALIZOVANÉ SPANÍM V STANOCH. V PRÍPADE, ŽE SA JEDNÁ O TENTO KONKRÉTNY DRUH UBYTOVANIA, JE TÁTO INFORMÁCIA UVEDENÁ UŽ V POPISE DANÉHO CAMPU NA STRÁNKE "NAŠE CAMPY" ALEBO "E-SHOP". UBYTOVANIE ÚČASTNÍKOV VO VLASTNÝCH ZARIADENIACH (DODÁVKOVÉ VOZIDLÁ, VLASTNÉ MOŽNOSTI UBYTOVANIA V BLÍZKOSTI KONANIA AKCIE, STANY, KARAVANY) JE MOŽNÉ LEN NA VLASTNÚ ZODPOVEDNOSŤ ÚČASTNÍKA A NA VÝŠKU POPLATKU ZA ÚČASŤ NA AKCII TO NEMÁ ŽIADNY VPLYV. JE TEDA MOŽNÉ, UBYTOVAŤ SA VO VLASTNEJ RÉŽII, NO Z CENY AKCIE SA TO NEODPOČÍTAVA. NÁSTUP NA AKCIU RESP. UBYTOVANIE JE ZVYČAJNE O 9:00 RÁNO PRI 1 A NIEKTORÝCH 2 DŇOVÝCH AKCIÁCH,  A VEČER O 18:00-19:00 PRI 2,5 A 3 DŇOVÝCH AKCIÁCH.

10. STRAVOVANIE POČAS CELÉHO KONANIA CAMPU, EVENTU ČI ŠKOLY ZABEZPEČUJE ORGANIZÁTOR AKCIE, A TO V NASLEDOVNEJ FORME: 

V PRÍPADE, ŽE SA JEDNÁ O 1 DŇOVÚ AKCIU SO ZAHÁJENÍM V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH, ZABEZPEČUJE ORGANIZÁTOR DESIATU (cca o 9:00) A TO FORMOU SENDVIČA ALEBO BAGETY A NASLEDOVNE OBED (cca 15:30) A TO FORMOU DONÁŠKY HOTOVÉHO JEDLA PODĽA AKTUÁLNEHO VÝBERU A NÁSLEDNEJ OBJEDNÁVKY USKUTOČNENEJ ÚČASTNÍKOM PRI DESIATE.  DESIATA AJ OBED SA PODÁVA PRIAMO NA MIESTE KONANIA AKCIE.

V PRÍPADE, ŽE SA JEDNÁ O 2,5-3 DŇOVÚ AKCIU SO ZAHÁJENÍM ZVYČAJNE VEČER MEDZI 18:00-19:00, ZABEZPEČUJE ORGANIZÁTOR V DEŇ PRÍCHODU (NÁSTUPU NA AKCIU) SPOLOČNÚ VEČERU V UBYTOVACOM ZARIADENÍ ALEBO JEHO BLÍZKOSTI, NA DRUHÝ DEŇ RÁNO RAŇAJKY, TAKTIEŽ V UBYTOVACOM ZARIADENÍ ALEBO JEHO BLÍZKOSTI, OBED FORMOU KOTLÍKOVÉHO GUĽÁŠA ALEBO GRILOVANÉHO MäSA PRIAMO NA MIESTE KONANIA A VEČERE V UBYTOVACOM ZARIADENÍ ALEBO JEHO BLÍZKOSTI. TRETÍ DEŇ JE STRAVOVANIE ZABEZPEČENÉ ROVNAKOU FORMOU AKO V DEŇ DRUHÝ, ALE BEZ VEČERE. 

V PRÍPADE, ŽE SA JEDNÁ O 2 DŇOVÚ AKCIU SO ZAHÁJENÍM V RAŇAJŠÍCH HODINÁCH, ZABEZPEČUJE ORGANIZÁTOR DESIATU (cca o 9:00) A TO FORMOU SENDVIČA ALEBO BAGETY A NASLEDOVNE OBED (cca 15:30) A TO FORMOU KOTLÍKOVÉHO GUĽÁŠA ALEBO GRILOVANÉHO MäSA PRIAMO NA MIESTE KONANIA. VEČERA JE POTOM PODÁVANÁ V UBYTOVACOM ZARIADENÍ ALEBO JEHO BLÍZKOSTI. DRUHÝ DEŇ ORGANIZÁTOR ZABEZPEČUJE RAŇAJKY, TAKTIEŽ V UBYTOVACOM ZARIADENÍ ALEBO JEHO BLÍZKOSTI A OBED FORMOU KOTLÍKOVÉHO GUĽÁŠA ALEBO GRILOVANÉHO MäSA PRIAMO NA MIESTE KONANIA.

POČAS CELÉHO TRVANIA OFICIÁLNEJ ČASTI AKCIE JE ORGANIZÁTOROM ZABEZPEČENÝ PITNÝ REŽIM A K DISPOZÍCII JE BALENÁ PERLIVÁ A NEPERLIVÁ VODA, NEALKOHOLICKÉ PIVO, KÁVA A ČAJ. 

11. SÚŤAŽE PATRIA K TRADIČNÝM PODUJATIAM NAČICH AKCIÍ A CAMPOV. PO NEJAKOM ČASE A SKÚSENOSTIACH SME ZOSTAVILI STABILNÚ ZOSTAVU SÚŤAŽÍ, KTORÉ SÚ PRE KAŽDÝ CAMP A EVENT ROVNAKÉ. MôŽETE SA NA NE TEDA PRIPRAVOVAŤ A TRÉNOVAŤ V PREDSTIHU A PRÍSŤ PRIPRAVENÝ ZABOJOVAŤ O ATRAKTÍVNE CENY. VZHĽADOM K TOMU, ŽE NA NAŠE CAMPY CHODIA SKÚSENÝ JAZDCI ALE AJ MENEJ SKÚSENÝ ČI DOKONCA ZAČIATOČNÍCI A CHCEME ABY V CELKOVOM HODNOTENÍ MAL ŠANCU USPIEŤ KAŽDÝ, SÚ SÚŤAŽE ZOSTAVENÉ TAK, ABY BOLI FÉROVÉ KU KAŽDÉMU, KTO SA CHCE DO SÚŤAŽE O CENY ZAPOJIŤ. POZOSTÁVAJÚ PRETO Z RôZNYCH DISCIPLÍN, KTORÉ SÚ AKO JAZDECKÉHO, TAK I TECHNICKÉHO ČI VEDOMOSTNÉHO CHARAKTERU. ÚČASŤ NA SÚŤAŽIACH JE DOBROVOĽNÁ. KTO VŠAK NESÚŤAŽÍ, NEZÍSKAVA BODY A TÝM PÁDOM NEVIE BOJOVAŤ O CENY. SÚŤAŽE SÚ VYHLASOVANÉ LEN PRE 2 AŽ 3 DŇOVÉ AKCIE. NA 1 DŇOVÝCH AKCIÁCH SÚŤAŽE NEPREBIEHAJÚ. TU SÚ VYBRANÉ DISPCIPLÍNY. 

1) Test udržania rovnováhy na motocykli v stoji a s bežiacim motorom (súťaž na čas). Úlohou tohto testu je čo najdlhšie zotrvať v stoji na motocykli bez toho aby si sa pohol z miesta. Test prebieha na vymedzenom úseku kde je možné, sa v prípade potreby, posunúť z motocyklom vpred a obnoviť tak rovnováhu. Kto sa dotkne nohou zeme tomu sa Ukončuje čas. Kto bude mať najdlhší čas, získava najviac bodov.

2) Prejazd Enduro Trailu na 2 kolá . Táto disciplína sa koná ráno v posledný deň konania campu, kedy sú už všetci zoznámení s povahou trate. Štartujú všetci naraz, kto prejde dva kolá trate za najlepší čas ten získava najviac bodov. 

3) Výmena zadnej pneumatiky - (súťaž na čas). Technická disciplína, ktorá preverí Tvoje zručnosti v oblasti údržby. Prezúva sa len pneumatika na disku. Súčasná výmena duše, Tublissu alebo Mousse nie je v tejto disciplíne vyžadovaná. Kto skôr zvládne pneumatiku vyzuť a znova obuť získava najviac bodov.

4) Prenos motocykla z bodu A do bodu B (motor vypnutý, na zemi sme byť len jedno koleso) - táto disciplína je silového charakteru kde sa účastník pokúsi preniesť svoj motocykel čo najďalej zo štartovacej pozície. Motocykel smie byť na zemi len jedným kolesom, je na voľbe účastníka či predným alebo zadným. Akonáhle účastník motocykle položí na obe kolesá, jeho pokus končí. Prejdená vzdialenosť sa odmeria, kto to odtiahne najďalej , získava najviac bodov. 

5) Vedomostný kvíz. Pri večeri (zväčša sobotňajšej) bude účastníkom rozdaný test s 10 otázkami z oblasti Enduro tématiky, všeobecných znalostí o motocykloch, techniky a podobne. Kto zodpovie najviac otázok správne, zskava najviac bodov. 

ZA KAŽDÚ DISCIPLÍNU ZÍSKAVA SÚŤAŽIACI BODY, KTORÉ PO SČÍTANÍ VYJADRIA CELKOVÉ SKÓRE. SÚŤAŽIACI S NAJVAC BODMI ZÍSKA 1.MIESTO, DRUHÝ NAJLEPŠÍ 2.MIESTO A TAK ĎALEJ. BODOVANÝCH JE LEN PRVÝCH 5 MIEST. 

1.MIESTO 10 BODOV

2.MIESTO 8 BODOV

3.MIESTO 6 BODOV

4.MIESTO 4 BODY

5.MIESTO 2 BODY


12. CENY SÚ VYBRANÉ TAK ABY STE ICH VYUŽILI PRI VAŠOM ENDURO KONÍČKU. SNAŽÍME SA O TO ABY TO BOLI NAJMä UŽITOČNÉ ALE TIEŽ AJ HODNOTNÉ CENY, ZA KTORÉ SA OPLATÍ SÚŤAŽIŤ. TAK AKO JE BODOVANÝCH PRVÝCH 5 MIEST, JE AJ 5 CIEN. TU SÚ:

1.CENA: AKČNÁ KAMERA GOPRO HERO 11 

2.CENA: PREZÚVAČKA PNEUMATÍK RABACONDA 

3.CENA: SADA PNEUMATÍK ENDURO (90/90 R21 + 140/80 R18) PODĽA AKTUÁLNEJ DOSTUPNOSTI (Michelin, Bridgestone, Mitas, Metzeler) V PREVEDENÍ MEDIUM ALEBO SOFT.

4.CENA: BLUETOOTH REPRODUKTOR JBL CHARGE 5 (alebo nástupca modelu, farebné prevedenie podľa aktuálnej dostupnosti, obrázok je ilustratívny)


5.CENA: MX OKULIARE 100% RACECRAFT (obrázok je ilustratívny. Farebné prevedenie podľa dostupnosti, sklo číre)

13. JAZDÍ SA V KAŽDOM POČASÍ POKIAĽ TO DOVOLIA PODMIENKY NA TRATI ALEBO TRAILE. JE PRETO DôLEŽITÉ, NA TÚTO OKOLNOSŤ MYSLIEŤ A BYŤ PRIPRAVENÝ. URČITE JE POTREBNÉ MAŤ ZO SEBOU NÁHRADNÉ OBLEČENIE, PLÁŠTENKU DO DAŽĎA A PODOBNÚ "MOKRÚ" VÝBAVU. V PRÍPADE EXTRÉMNE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA, KEDY PODMIENKY TRATE NEDOVOLIA JAZDU, BUDE REALIZOVANÝ NÁHRADNÝ PROGRAM. TEN SA SKLADÁ Z INDOOR AKTIVÍT, OD PREDNÁŠOK K JAZDE, POSUDZOVANIA CHÝB PRI JAZDE NA ZÁKLADE VIDEIÍ Z AKCIE, PODPISOVÝCH AKCIÍ NAŠICH ŠPECIÁLNYCH HOSTÍ A PODOBNÝCH AKTIVÍT. NA KAŽDÚ AKCIU BUDE ZVOLENÝ INÝ PROGRAM NA ZÁKLADE DOSTUPNOSTI TECHNIKY, PREZENTAČNÉHO MATERIÁLU, HOSTÍ A PODOBNE. 

14. FOTOGRAFIE, VIDEO A ZVUKOVÉ NAHRÁVKY ZHOTOVENÉ POČAS TRVANIA UDALOSTI, EVENTU, CAMPU ALEBO ŠKOLY SÚ MAJETKOM ORGANIZÁTORA. ORGANIZÁTOR SI VYHRADZUJE PRÁVO, POUŽIŤ PREDMETNÝ MATERIÁL NA PROPAGÁCIU A PREZENTÁCIU SVOJICH AKTIVÍT, A TO NA SVOJICH INTERNETOVÝCH STRÁNKACH, WEBE, SOCIÁLNYCH MÉDIÁCH, VEREJNÝCH MÉDIÁCH A TLAČENÝCH MATERIÁLOCH, BEZ ZVLÁŠTNEHO ALEBO DODATOČNÉHO SÚHLASU ÚČASTNÍKA. V PRÍPADE, ŽE ÚČASTNÍK S UVEDENÝM NESÚHLASÍ, MÁ PRÁVO NA ODVOLANIE TOHTO AUTOMATICKÉHO SÚHLASU. TENTO MUSÍ BYŤ PODANÝ PÍSOMNOU FORMOU A TO NEJNESKôR DO UKONČENIA PREDMETNEJ UDALOSTI.