Podmínky, práva, povinnosti a zodpovědnost

V této sekci jsou uvedeny podmínky, povinnosti a práva účasti na našich akcích, eventech, kempech a motoškole. Dozvíš se zde informace o soutěžích, cenách, stravování a pitném režimu, jakož i informace o technické a zdravotní podpoře.

I KDYŽ SE JEDNÁ A SPOLEČENSKÉ AKCE A V PODSTATĚ O ZÁBAVU, JSME POVINNÝ TĚ INFORMOVAT O NĚKTERÝCH PRÁVÉCH A POVINNOSTECH, KTERÉ JE PRO AKCI NEZBYTNÉ VĚDĚT, POCHOPIT, RESPEKTOVAT A DODRŽOVAT. ENDURO BROTHERS ACADEMY (DÁLE JEN JAKO ORGANIZÁTOR AKCE) SI VYHRAZUJE NASLEDOVNÁ PRÁVA:

1. V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÝCH PANDEMICKÝCH, POLITICKÝCH NEBO SPOLEČENSKÝCH UDÁLOSTÍ AKCI V PLNÉM ROZSAHU V PŮVODNÍM TERMÍNU ODVOLAT. VÝCHOZÍM PRO TAKOVÉ ŘÍZENÍ BUDE ROZHODNUTÍ VLÁDY NEBO OPRÁVNĚNÉ KOMISE, OFICIÁLNĚ OZNÁMENÉ NEJPOZDĚJI V DEN AKCE. POKUD SE TAK STANE, BUDE ENDURO CAMP POSUNUTÝ NA NÁHRADNÍ TERMÍN. POKUD SE Z VÝŠE UVEDENÝCH DŮVODŮ NEPODAŘÍ CAMP USKUTEČNIT ANI V NÁHRADNÍM TERMÍNU, BUDE CAMP DEFINITIVNĚ ZRUŠEN.

2. V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ CAMPU ZE STRANY ORGANIZÁTORA NEBO VÝŠE UVEDENÝCH DŮVODŮ, SE POPLATKY ZA CAMP BUDOU ÚČASTNÍKŮM VRACET VE DVOU MOŽNÝCH VARIANTÁCH. 

a) POUKAZEM NA JINÝ CAMP KONANÝ ORGANIZÁTOREM

b) VRÁCENÍM ÚČASTNICKÉHO POPLATKU V PLNÉ VÝŠCE A TO DO 60 DNÍ OD OFICIÁLNÍHO OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ AKCE. O VOLBĚ VARIANTY ROZHODNE ÚČASTNÍK PODLE SVÉ VLASTNÍ VŮLE A VOLBY. (V případě této varianty se účastníkovi nezapočítávají body a kredity do dlouhodobých soutěží)

3. STORNO OBJEDNÁVKY (ÚČASTI): PŘI ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY CAMPU A POŽADAVKU NA VRÁCENÍ PLATBY ZA ÚČAST NA CAMPU Z DŮVODU NA STRANĚ ÚČASTNÍKA NEBO OBJEDNÁVATELE, SE ÚČTUJE STORNO POPLATEK. VÝŠKA POPLATKU ZÁVISÍ NA ČASOVÉM ÚSEKU MEZI KONÁNÍM CAMPU A OZNÁMENÍM O STORNU. OZNÁMENÍ O STORNU AKCEPTUJEME POUZE V PÍSEMNÉ FORMĚ, ZASLÁNÍM INFORMACE (POŽADAVKU) NA NÁŠ KONTAKTNÍ EMAIL. OBDOBÍ NA VÝPOČET STORNO POPLATKU ZAČÍNÁ DNEM OBJEDNÁNÍ PŘEDMĚTNÉ AKCE, CAMPU NEBO KURZU NA NAŠEM ESHOPU. VÝŠKA STORNO POPLATKŮ JE NASLEDOVNÁ:

V případě oznámení o stornu zaslané v období "_" kalendářních dnů od termínu konání campu je storno poplatek: "30" dní 100% / "60" dní 50% / "90" dní 30% / "120" dní a více 0%

4. ORGANIZÁTOR NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY NA MAJETKU ÚČASTNÍKŮ , MAJETKU ENDURO PARKU, MX TRATE, MOTOPARKU NEBO MAJETKU UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ. ZA VŠECHNY ŠKODY, KTERÉ SVÝM KONÁNÍM ÚČASTNÍK ZPŮSOBÍ, A TO JAK V OFICIÁLNÍ TAK I NEOFICIÁLNÍ ČÁSTI CAMPU NEBO AKCE, NESE ODPOVĚDNOST SÁM.

5. ORGANIZÁTOR NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ ÚČASTNÍKŮ ANI JINÝCH OSOB PŘÍTOMNÝCH BĚHEM ŘÍZENÍ UDÁLOSTI. ORGANIZÁTOR BUDE PLNĚ SOUČINNÝ PŘI ORGANIZOVÁNÍ POMOCI PRO ZÁCHRANU ZDRAVÍ A ŽIVOTA, NEPŘEBÍRÁ VŠAK ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA VZNIK, PRŮBĚH A NÁSLEDKY ÚRAZŮ, ZRANĚNÍ NEBO SMRTI.

6. KAŽDÝ Z ÚČASTNÍKŮ JEDNÁ NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST, PŘÍPADNĚ ODPOVĚDNOST SVÉHO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE. JE NUTNÉ CHOVAT SE OHLEDUPLNĚ K JINÝM OSOBÁM A MAJETKU A SAMOZŘEJME K SOBĚ SAMÉMU.

7. KAŽDÝ ÚČASTNÍK 18+ MUSÍ MÍT PŘI SOBĚ OBČANSKÝ PRŮKAZ. PRO ÚČASTNÍKY SE ZÁKONNÝM ZÁSTUPCEM NENÍ NUTNÉ. DOPORUČUJEME UZAVŘÍT ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ (POKUD NEMÁŠ). MINIMÁLNĚ NA DNY KONÁNÍ CAMPU

8. POTVRZENÍ ÚČASTI A ZAJIŠTĚNÍ MÍSTA NA AKCI JE PROVEDENO VÝHRADNĚ PO ÚHRADĚ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU. POPLATEK JE MOŽNÉ UHRADIT PŘEVODEM NA ÚČET, A TO NA ZÁKLADĚ VÝZVY K PLATBĚ V POTVRZENÍ OBJENDÁVKY Z NAŠEHO ESHOPU, ÚHRADOU FAKTURY ZASLANÉ PO POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY (Pozor, potvrzení objednávky NEZNAMENÁ potvrzení účasti). PLATBY V HOTOVOSTI V DEN KONÁNÍAKCE JSOU MOŽNÉ POUZE NA ZÁKLADĚ PŘEDEŠLÉ DOHODY S EBE A NENÍ MOŽNÉ NA NĚ UPLATNIT JAKÉKOLIV SLEVY NEBO ZVÝHODNĚNÉ CENY.

9. UBYTOVÁNÍ NA NAŠICH AKCÍCH JE VŽDY ZABEZPEČENO FORMOU MOTELU, HOTELU NEBO CAMPINGU S CHATKAMI. PŘESNÁ A KONKRÉTNÍ FORMA, POLOHA A DRUH UBYTOVÁNÍ JE ÚČASTNÍKŮM OZNÁMENÁ V POTVRZENÍ ÚČASTI NA KONKRÉTNÍ AKCI. ALTERNATIVNÍ MOŽNOSTÍ UBYTOVÁNÍ (NOCOVÁNÍ) JE I STANOVÝ CAMPING, KDE JAK JE UŽ ZŘEJMÉ ZE SAMOTNÉHO NÁZVU, JE UBYTOVÁNÍ REALIZOVÁNO SPÁNÍM VE STANECH. V PŘÍPADĚ, ŽE SE JEDNÁ O TENTO KONKRÉTNÍ DRUH UBYTOVÁNÍ, JE TATO INFORMACE UVEDENÁ UŽ V POPISU DANÉHO CAMPU NA STRÁNCE "NAŠE CAMPY" NEBO "E-SHOP". UBYTOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ VE VLASTNÍCH ZAŘÍZENÍCH (DODÁVKOVÁ VOZIDLA, VLASTNÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ V BLÍZKOSTI KONÁNÍ AKCE, STANY, KARAVANY) JE MOŽNÉ POUZE NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST ÚČASTÍKA A NA VÝŠKU POPLATKU ZA ÚČAST NA AKCII TO NEMÁ ŽÁDNÝ VLIV.. JE TEDY MOŽNÉ, UBYTOVAT SE VE VLASTNÍ REŽII, ALE Z CENY AKCE SE TO NEODPOČÍTÁVÁ. NÁSTUP NA AKCI RESP. UBYTOVÁNÍ JE OBVYKLE V 9:00 RÁNO PŘI 1 A NĚKTERÝCH 2 DENNÍCH AKCÍCH, A VEČER V 18:00-19:00 PŘI 2,5 A 3 DENNÍCH AKCÍCH.

10. STRAVOVÁNÍ BĚHEM CELÉHO KONÁNÍ CAMPU, EVENTU ČI ŠKOLY ZABEZPEČUJE ORGANIZÁTOR AKCE, A TO V NASLEDOVNÉ FORMĚ:

V PŘÍPADĚ, ŽE SE JEDNÁ O 1 DENNÍ AKCI SE ZAHÁJENÍM V RANNÍCH HODINÁCH, ZABEZPEČUJE ORGANIZÁTOR SVAČINU (cca v 9:00) A TO FORMOU SENDVIČE NEBO BAGETY A NÁSLEDOVNĚ OBĚD (cca 15:30) A TO FORMOU DONÁŠKY HOTOVÉHO JÍDLA PODLE AKTUÁLNÍHO VÝBERU A NÁSLEDNÉ OBJEDNÁVKY USKUTEČNĚNÉ ÚČASTNÍKEM PŘI SVAČINĚ. SVAČINA I OBĚD SE PODÁVÁ PŘÍMO NA MÍSTĚ KONANÉ AKCE.

V PŘÍPADĚ, ŽE SE JEDNÁ O 2,5-3 DENNÍ  AKCI SE ZAHÁJENÍM OBYČEJNĚ VEČER MEZI 18:00-19:00, ZABEZPEČUJE ORGANIZÁTOR V DEN PŘÍCHODU (NÁSTUPU NA AKCI) VEČEŘI V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO BLÍZKOSTI, NA DRUHÝ DEN RÁNO SNÍDANI, TAKTÉŽ V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO BLÍZKOSTI,  OBĚD FORMOU KOTLÍKOVÉHO GULÁŠE NEBO GRILOVANÉHO MASA PŘÍMO NA MÍSTĚ ŘÍZENÍ A VEČEŘE V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO BLÍZKOSTI . TŘETÍ DEN JE STRAVOVÁNÍ ZABEZPEČENO STEJNOU FORMOU JAKO V DEN DRUHÝ, ALE BEZ VEČEŘE

V PŘÍPADĚ, ŽE SE JEDNÁ O 2 DNNÍ AKCI SE ZAHÁJENÍM V RANNÍCH HODINÁCH, ZABEZPEČUJE ORGANIZÁTOR SVAČINU (cca v 9:00) A TO FORMOU SENDVIČE NEBO BAGETY V MÍSTĚ KONÁNÍ AKCE. VEČEŘE JE POTOM PODÁVÁNA V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO BLÍZKOSTI. DRUHÝ DEN ORGANIZÁTOR ZABEZPEČUJE SNÍDANI, TAKÉ V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ NEBO JEHO BLÍZKOSTI A OBĚD FORMOU KOTLÍKOVÉHO GULÁŠE NEBO GRILOVANÉHO MASA PŘÍMO NA MÍSTĚ KONÁNÍ AKCE.

BĚHEM CELÉHO TRVÁNÍ OFICIÁLNÍ ČÁSTI AKCE JE ORGANIZÁTOREM ZABEZPEČEN PITNÝ REŽIM A K DISPOZICI JE BALENÁ PERLIVÁ A NEPERLIVÁ VODA, NEALKOHOLICKÉ PIVO, KÁVA A ČAJ.

11. SOUTĚŽE PATŘÍ K TRADICÍM NAČICH AKCÍ A CAMPŮ. PO NĚJAKÉM ČASE A ZKUŠENOSTECH JSME SESTAVILI STABILNÍ SESTAVU SOUTĚŽÍ, KTERÉ JSOU PRO KAŽDÝ CAMP A EVENT STEJNÉ. MŮŽETE SE NA NĚ TEDY PŘIPRAVOVAT A TRÉNOVAT V PŘEDSTIHU A PŘIJÍT PŘIPRAVEN ZABOJOVAT O ATRAKTIVNÍ CENY. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NA NAŠE CAMPY CHODÍ ZKUŠENÝ JÍZDCI ALE I MÉNĚ ZKUŠENÝ ČI DOKONCE ZAČÁTEČNÍCI A CHCEME, ABY V CELKOVÉM HODNOCENÍ MĚL ŠANCI USPĚT KAŽDÝ, JSOU SOUTĚŽE SESTAVENÉ TAK, ABY BYLI FÉROVÉ KE KAŽDÉMU, KDO SE CHCE DO SOUTĚŽE O CENY ZAPOJIT. JSOU SESTAVENÉ PROTO Z RŮZNÝCH DISCIPLÍN, KTERÉ JSOU JAK JEZDECKÉHO, TAK I TECHNICKÉHO ČI VĚDOMOSTNÍHO CHARAKTERU. ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH JE DOBROVOLNÁ. KDO VŠAK NESOUTĚŽÍ, NEZÍSKÁVÁ BODY A TÍM PÁDEM NEMŮŽE BOJOVAT O CENY. SOUTĚŽE JSOU VYHLAŠOVÁNY POUZE PRO 2 AŽ 3 DENNÍ AKCE. NA 1 DENNÍCH AKCÍCH SOUTĚŽE NEPROBÍHAJÍ.

ZDE JSOU VYBRANÉ DISPCIPLÍNY.

1) Test udržení rovnováhy na motocyklu ve stoje s běžícím motorem (soutěž na čas). Úkolem tohoto testu je co nejdéle setrvat ve stoje na motocyklu, aniž by ses pohnul z místa. Test probíhá na vymezeném úseku, kde je možné se v případě potřeby posunout z motocyklem vpřed a obnovit tak rovnováhu. Kdo se dotkne nohou země tomu se ukončuje čas. Kdo bude mít nejdelší čas, získává nejvíc bodů.

2) Přejezd Enduro Trailu na 2 kola. Tato disciplína se koná ráno v poslední den konání campu, kdy jsou již všichni seznámeni s povahou trati. Startují všichni najednou, kdo projede dva kola tratě za nejlepší čas ten získává nejvíc bodů.

3) Výměna zadní pneumatiky - (soutěž na čas). Technická disciplína, která prověří Tvé dovednosti v oblasti údržby. Přezouvá se pouze pneumatika na disku. Současná výměna duše, Tublissu nebo Mousse není v této disciplíně vyžadována. Kdo dříve zvládne pneumatiku zout a znovu obout získává nejvíce bodů.

4) Přenos motocyklu z bodu A do bodu B (motor vypnutý, na zemi může být jen jedno kolo) - tato disciplína je silového charakteru, kde se účastník pokusí přenést svůj motocykl co nejdále ze startovací pozice. Motocykl smí být na zemi jen jedním kolem, je na volbě účastníka jestli přední nebo zadní. Jakmile účastník motocykl položí na obě kola, jeho pokus končí. Ujetá vzdálenost se změří, kdo to odtáhne nejdále, získává nejvíce bodů.

5) Vědomostní kvíz. U večeře (většinou sobotní) bude účastníkům rozdán test s 10 otázkami z oblasti Enduro tématiky, všeobecných znalostí o motocyklu, techniky a podobně. Kdo zodpoví nejvíc otázek správně, získává nejvíc bodů.

ZA KAŽDOU DISCIPLÍNU ZÍSKÁVÁ SOUTĚŽÍCÍ BODY, KTERÉ PO SEČTENÍ UDAJÍ CELKOVÉ SKÓRE. SOUTĚŽÍCÍ S NEJVÍC BODY ZÍSKÁ 1.MÍSTO, DRUHÝ NEJLEPŠÍ 2.MÍSTO A TAK DÁLE. BODOVANÝCH JE POUZE PRVNÍCH 5 MÍST.

1.MÍSTO 10 BODŮ

2.MÍSTO BODŮ

3.MÍSTO BODŮ

4.MÍSTO BODY

5.MÍSTO 2 BODY


12. CENY JSOU VYBRÁNY, TAK ABYSTE JICH VYUŽILI PŘI VAŠEM ENDURO KONÍČKU. SNAŽÍME SE O TO, ABY TO BYLY ZEJMÉNA UŽITEČNÉ ALE TAKY I HODNOTNÉ CENY, ZA KTERÉ SE VYPLATÍ SOUTĚŽIT. TAK JAK JE BODOVANÝCH PRVNÍCH 5 MÍST, JE I 5 CEN. ZDE JSOU:(uvedené ceny jsou platné pro campy a akce na rok 2023 a není je možné uplatnit na akce a campy roku 2022).

1.CENA: AKČNÍ KAMERA GOPRO HERO 10 NEBO 11 (podle aktuální dostupnosti v čase konání akce)

2.CENA: PREZOUVAČKA PNEUMATIK RABACONDA 

3.CENA: SADA PNEUMATIK ENDURO (90/90 R21 + 140/80 R18) PODLE AKTUÁLNÍ DOSTUPNOSTI (Michelin, Bridgestone, Mitas, Metzeler) V PROVEDENÍ MEDIUM NEBO SOFT.

4.CENA: BLUETOOTH REPRODUKTOR JBL CHARGE 5 (nebo nástupce modelu, barevné provedení podle aktuální dostupnosti, obrázek je ilustrativní)


5.CENA: MX OKULIARE 100% RACECRAFT (obrázek je ilustrativní. Barevné provedení podle dostupnosti, sklo čiré)

13. JÍZDÍ SE V KAŽDÉM POČASÍ POKUD TO DOVOLÍ PODMÍNKY NA TRATI NEBO TRAILU. JE PROTO DŮLEŽITÉ, NA TUTO OKOLNOST MYSLET A BÝT PŘIPRAVEN. URČITĚ JE POTŘEBNÉ MÍT S SEBOU NÁHRADNÍ OBLEČENÍ, PLÁŠTENKU DO DEŠTE A PODOBNOU "MOKROU" VÝBAVU. V PŘÍPADĚ EXTRÉMNĚ NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ, KDY PODMÍNKY TRATĚ NEDOVOLÍ JÍZDU, BUDE REALIZOVÁN NÁHRADNÍ PROGRAM. TEN SE SKLADÁ Z INDOOR AKTIVIT, OD PŘEDNÁŠEK K JÍZDĚ, POSUZOVÁNÍ CHYB PŘI JÍZDĚ NA ZÁKLADĚ VIDEÍ Z AKCE, PODPISOVÝCH AKCÍ NAŠICH SPECIÁLNÍCH HOSTŮ A PODOBNÝCH AKTIVIT. NA KAŽDOU AKCI BUDE ZVOLEN JINÝ PROGRAM NA ZÁKLADĚ DOSTUPNOSTI TECHNIKY, PREZENTAČNÍHO MATERIÁLU, HOSTŮ A PODOBNĚ.

14. FOTOGRAFIE, VIDEO A ZVUKOVÉ NAHRÁVKY ZHOTOVENÉ BĚHEM TRVÁNÍ UDÁLOSTÍ, EVENTU, CAMPU NEBO ŠKOLY JSOU MAJETKEM ORGANIZÁTORA. ORGANIZÁTOR SI VYHRAZUJE PRÁVO, POUŽÍVAT PŘEDMĚTNÝ MATERIÁL PRO PROPAGACI A PREZENTACI SVÝCH AKTIVIT, A TO NA SVÝCH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH, WEBE, SOCIÁLNÍCH MÉDIÁCH, VEŘEJNÝCH MÉDIÍ A NOVINÁCH,  BEZ ZVLÁŠTNÍHO NEBO DODATEČNÉHO SOUHLASU ÚČASTNÍKA. V PŘÍPADĚ, ŽE ÚČASTNÍK S UVEDENÝM NESOUHLASÍ, MÁ PRÁVO K ODVOLÁNÍ TOHOTO AUTOMATICKÉHO SOUHLASU. TENTO MUSÍ BÝT PODAN PÍSEMNOU FORMOU A TO NEJPOZDĚJI DO UKONČENÍ PŘEDMĚTNÉ UDÁLOSTI.